20 lutego 2018
wtorek

Dziś imieniny:
Leona, Ludomiła, Lubomira

Nowy numer Kuriera Lokalnego już za 12 dni.

Naszą stronę odwiedziło już 292197 gości.

Strona główna     Kącik fotograficzny      Oferta     Historia     Kontakt


Podział na regiony

   Ogólne
   Stęszew
   Kościan
   Grodzisk Wlkp.


Przydatne adresy

|Policja pow. Poznań|
|Policja Wlkp.|
|Policja Grodzisk Wlkp|
|Policja Kościan|
|Straż Pożarna Kościan|
|Straż Pożarna Grodzisk Wlkp|
|Grodzisk Wlkp. - miasto|
|Grodzisk Wlkp. - powiat|
|Stęszew - miasto|
|Kościan - miasto|
|Kościan - powiat|

Kurier Lokalny wczoraj i dziś:


numer na 20-lecie:numer na 20-lecie:numer na 15-lecie:numer na 10-lecie:numer na 5-lecie:Pierwszy numer: 

 

AKTUALNOŚCI

Wieloraka pomoc dla nauczycieli

Na XVII sesję Rady Miejskiej Gminy Stęszew, 26 kwietnia, na 15 radnych przybyło czternastu. Do porządku obrad przewodniczący Mirosław Potrawiak wniósł punkt o pomocy finansowej dla powiatu poznańskiego w kwocie 200 tysięcy złotych na wspólne wykonanie odcinka drogi od Drożdżyc do Maksymilianowa w gminie Kamieniec. Radni jednogłośnie przyjęli porządek obrad wraz z poprawką.

Sporo pracy miał burmistrz w okresie międzysesyjnym obejmującym czas od 29 marca do 26 kwietnia. Jak poinformował nie doszło do przetargu na zbycie działek, ponieważ nie było chętnych. Dalej gromadzone jest dokumentacja na salę sportowo-widowiskową. Prowadzony był remont drogi w Antonnie. Trwały sprawy związane ze szacowaniem strat poniesionych przez rolników w wyniku zimowych mrozów. Trwały też rozmowy związane z likwidacją Szkoły w Trzebawiu. Podczas Jarmarku Wielkanocnego zbierano środki dla osób szczególnie potrzebujących. Do tego wszystkiego toczy się postępowanie w sprawie naliczonych kar za nie oddanie w terminie m.in. boiska do hokeja. Doszło też do spotkania z przedstawicielami Dyrekcji Dróg i Autostrad w sprawie przebudowy nawierzchni jezdni (wysepki) i chodnika w Strykowie. Na chwilę obecną trawa kładzenie nowej nakładki asfaltowej na odcinku Stęszew – Strykowo. Zapewne dopiero w przyszłym roku, gdy znajdą się środki na przebudowanie nawierzchni w tej miejscowości, położony zostanie także nowy chodnik. Odbyło się spotkania w sprawie organizacji ośrodka „Nad Lipnem”. Nastąpiły uzgodnienia z Polskim Związkiem Wędkarskim. W Stęszewie przebywali goście z Francji. Zdecydowano, że Gmina sfinansuje szczepienie dziewczynek szczepionkami HPV przeciwko nowotworowi szyjki macicy. Podczas pracy nad podejmowaniem uchwał zajęto się kwestami wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 20 lat nieruchomości położonej w Stęszewie. Dzierżawca ośrodka „Nad Lipnem” ma zamiar rozbudować bazę dla sportów wodnych. Podjęto uchwałę na przekazanie mu powierzchni 5980 m kw. W Słupi nadano nazwy trzem ulicom. Będą zapisane, jako Azaliowa, Konwaliowa i Żonkilowa. Pewne ożywienie wniósł kolejny punkt obrad na sesji, w którym rozpatrywano rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli i dyrektorów szkół korzystających z opieki zdrowotnej. Analizowano warunki i sposobi ich przyznawania. Pomoc dla pedagogów zawiera: zapomogi pieniężne, refundację za leki (po okazaniu faktury), korzystanie ze specjalistycznej pomocy lekarskiej i ponoszenie kosztów leczenia specjalistycznego. Do tego dochodzi leczenie poza miejscem zamieszkania z powodu przewlekłej choroby. Są też koszty leczenia powypadkowego, a nawet wymiany szkieł korekcyjnych. Tego typu wsparcia finansowe dotyczą również nauczyciel, którzy już przeszli na rentę lub na emeryturę i to bez względu na datę przejścia na te świadczenia. Radni zapoznali się z regulaminem przyznawania nagród dla nauczycieli i dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Stęszew. Stosowny regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu za m.in. osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, realizację innych statutowych zadań, a także dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Stęszew. Fundusz ten został podzielony: 80 procent na nagrody dyrektora szkoły i 20 procent na nagrody burmistrza Stęszewa Zaprezentowany regulamin określa warunki, kto i na jakich warunkach może otrzymać te nagrody. Radni jednogłośnie przegłosowali projekt tej uchwały. W wolnych głosach sołtys Henryk Olejniczak pytał o zasady pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w wyników mrozów minionej zimy. Burmistrz odpowiedział, że jeżeli po zaoraniu zbóż ozimych dobrze zejdą jare, to nie ma sensu składać wniosku o pomoc finansową, bo się jej nie otrzyma. W sprawie koszów na śmieci w poszczególnych wioskach odpowiedz burmistrza sprowadziła się do sugestii, aby sfinansować je z funduszy sołeckich. Tyle, co do ostatniej, dobrze przygotowanej sesji. Obrady więc były krótkie i konkretne. (k)