20 lutego 2018
wtorek

Dziś imieniny:
Leona, Ludomiła, Lubomira

Nowy numer Kuriera Lokalnego już za 12 dni.

Naszą stronę odwiedziło już 292197 gości.

Strona główna     Kącik fotograficzny      Oferta     Historia     Kontakt


Podział na regiony

   Ogólne
   Stęszew
   Kościan
   Grodzisk Wlkp.


Przydatne adresy

|Policja pow. Poznań|
|Policja Wlkp.|
|Policja Grodzisk Wlkp|
|Policja Kościan|
|Straż Pożarna Kościan|
|Straż Pożarna Grodzisk Wlkp|
|Grodzisk Wlkp. - miasto|
|Grodzisk Wlkp. - powiat|
|Stęszew - miasto|
|Kościan - miasto|
|Kościan - powiat|

Kurier Lokalny wczoraj i dziś:


numer na 20-lecie:numer na 20-lecie:numer na 15-lecie:numer na 10-lecie:numer na 5-lecie:Pierwszy numer: 

 

AKTUALNOŚCI

Nowa Pani Dyrektor

Od tego roku szkolnego Szkołą Podstawową w Stęszewie zarządza Karolina Róg ( nazwisko rodowe Ossowska). Chcemy mieszkańcom Stęszewa przybliżyć sylwetkę nowej Pani Dyrektor. Urodziła się w Poznaniu. Ma 40 lat, męża i dwoje dzieci. Mieszka w Chomęcicach w gminie Komorniki.

Posiada wyższe wykształcenie. Najpierw ukończyła IV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu, następnie zdobyła dyplom ukończenia poznańskiego Studium Nauczycielskiego im. Stanisława Jachowicza. Kolejno, poszerzając wiedzę otrzymała dyplom ukończenia Studiów Wyższych na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu z tytułem magister wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Skończyła też kurs kwalifikacyjny dla oświatowej kadry kierowniczej oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie”. Poza tym ukończyła liczne kursy metodyczne i doskonalące, związane z nauczaniem i pełnieniem funkcji dyrektora. Karierę zawodową zaczęła w roku 1992. Została nauczycielką w Przedszkolu Króla Maciusia I w Komornikach. Od 1993 do 1999 roku pracowała, jako nauczyciel w Przedszkolu nr 1 w Stęszewie. Od 1999 roku do sierpnia 2011 roku była nauczycielem, a od roku 2002 do 2011 także dyrektorem Szkoły Podstawowej w Trzebawiu. Od 2003 roku jest nauczycielem dyplomowanym. Podczas swojej pracy na stanowisku dyrektora udało jej się wiele osiągnąć dla społeczności szkolnej i lokalnej. Przeprowadziła wiele remontów i modernizacji w trzebawskiej szkole. Posłużyły one do lepszego wizerunku i większego bezpieczeństwa osób w niej przebywających. Rozwinęła dobrą współpracę z rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. Korzystnie wpływała na podnoszenie wykształcenia oraz kolejnych stopni awansów zawodowych nauczycieli. Wspólnie ze swoją kadrą zdobyła ogólnopolski znak jakości pracy w zakresie placówki przyjaznej środowisku. Przeprowadziła procedurę nadania imienia Szkole „Małych Przyrodników”, połączoną z obchodami 125-lecia Szkoły oraz wprowadzeniem sztandaru wykonanego według projektu dzieci. Za swoją pracę w 2006 roku otrzymała nagrodę Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. - Do konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Stęszewie przystąpiłam kierując się chęcią rozwoju swoich możliwości zawodowych i kierowniczych – mówi Karolina Róg. W najbliższej przyszłości chcę wykorzystać znajomość obu szkół, by ulepszyć warunki nauki, pracy i możliwości rozwojowych dzieci oraz kadry pedagogicznej. O sobie mogę powiedzieć, że jestem osobą nie bojącą się nowych wyzwań. Wymagam wiele od siebie, ale też od swoich współpracowników. Niezależnie od tego jestem osobą życzliwą i podejmującą dialog ze swoimi pracownikami, w celu stworzenia szkoły dobrze zorganizowanej, osiągającej wysokie efekty pracy, szkoły przyjaznej dla dzieci, otwartej dla całej jej społeczności i szkoły bez podziałów. Zamierzam budować atmosferę zaufania, wzajemnego szacunku wszystkich podmiotów działających w placówce. Zdaję sobie sprawę z ogromnego wezwania przed jakim stanęłam i ciężkiej pracy związanej z kierowaniem tak dużą placówką, lecz mam także nadzieję, że trafiłąm do grona ludzi o wysokich kwalifikacjach i kompetencjach, dla których najważniejszy ponad wszystko, stanie się główny cel – dobro dzieci-uczniów Szkoły Podstawowej w Stęszewie.(opr.maz)